Warning: Division by zero in /home/rhod/public_html/wp-content/themes/studiofolio/lib/utils.php on line 89
IMG_6317.jpg

Y Daith / Tour Dates

SIEILOC                           Cliciwch yma am – Adolygiad/Review Lowri Haf Cook

 

Drama un dyn newydd yn yr iaith Gymraeg oddi wrth y tîm a ddaeth â Burton a Dylan Thomas: Clown in the Moon i’r llwyfan.

‘Stori ddigrif, drasig ac anghredadwy am fywyd Iddew enwocaf holl fyd ffuglen’

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Sieiloc y benthyciwr arian Iddewig o’r Marsiandiwr o Fenis?

Mae drama un-dyn rymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Sieiloc – ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare – Tiwbal. Wrth ei ddyrchafu i ganol y llwyfan o’i rôl ymylol yn.

Y Marsiandiwr o Fenis, daw’n amlwg fod Tiwbal yn storïwr o fri, yn llawn o hiwmor, dichell a direidi. Ar ein siwrne, cawn gyfarfod â llu o gymeriadau lliwgar eraill; yn eu plith mae Portia a Phontius Peilat, Romeo a Max Reinardt, Barabas a Richard Burbage. Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Sieiloc a’i bobl.

Awdur a Chyfarwyddwr: Gareth Armstrong
Cyfarwyddwr Cyswllt: Rhian Morgan
Perfformir gan Rhodri Miles

SIEILOC yn rhedeg 90 munud efo egwyl.

SHYLOCK

A new one man play in the Welsh language from the team that brought you Burton and Dylan Thomas: Clown in the Moon.

The tragic, funny and often unbelievable life of fiction’s most famous Jew.

Is Shylock the Jewish moneylender from The Merchant of Venice a villain or victim?

Gareth Armstrong’s award winning solo play confronts these Jewish stereotypes through the eyes of his only friend – and the only other Jewish man in the whole of Shakespeare – Tubal. Promoted to centre stage from his minor role in The Merchant of Venice, he proves a born comic storyteller.

Celebrating the richness of Shakespeare’s language and conjuring up a whole cast of characters from Portia to Pontius Pilate, from Romeo to Max Reinhardt, and from Barabbas to Richard Burbage, this dazzling, moving, often hilarious play is a fascinating exploration of Shylock and his people.

Written and Directed by Gareth Armstrong
Associate Director: Rhian Morgan
Performed by Rhodri Miles

SHYLOCK runs 90 minutes and plays with an interval.

Iau 14 Medi 1:30yh Theatr Soar, Merthyr Tudful                           Swyddfa Docynnau 01685 722176

(Perfformiad BSL peformance)

Gwener 15 Medi 7:30yh Theatr Soar, Merthyr Tudful                   Swyddfa Docynnau 01685 722176

Iau 5 Hydref 7:15yh Theatr Grand , Abertawe                                 Swyddfa Docynnau 01792 475715

Mawrth 10 Hydref 7.30yh Neuadd Goffa, Cricieth                          Swyddfa Docynnau 01766 523672

(neu siop Newsday)

Mercher 11 Hydref 7:30yh Theatr Fach, Llangefni Menter Môn                                      01248 725700

Iau 12 Hydref 7:30yh Theatr Felinfach                                               Swyddfa Docynnau 01570 470697

Gwener 13 Hydref 7.30yh Town Hall, Maesteg                                Swyddfa Docynnau  01656 815995

Sadwrn 14 Hydref 7:30yh Miners, Rhydaman                                   Swyddfa Docynnau 0845 2263510

Mercher 18 Hydref 7:30yh Theatr y Gromlech, Crymych                 Swyddfa Docynnau 01437 770180/01239 831455

Gwener 20 Hydref 7:00yh Neuadd Ysgol Llanfihangell ar Arth, Meinir Ffransis               01559 384378

Sadwrn 21 Hydref 7:30yh Theatr Fach, Dolgellau Riachard Withers                                   01654 761358

Mawrth 24 Hydref 7.30pyh Neuadd Dwyfor, Pwllheli                         Swyddfa Docynnau 01758 704088

Mercher 25 Hydref 7:30yh Lyric, Caerfyrddin                                       Swyddfa Docynnau 0845 2263510

Iau 26 Hydref 7.30yh Theatr Twm O’r Nant, Dinbych Gaynor Morgan Rees                       01745 812349

                                                                                                                              neu siop Clwyd 01745 813431

Iau 16 Tachwedd 7:30yh Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog                01766 830435

sg@moelwyn.gwynedd.sch.uk neu                                      siop yr Hen Bost 01766831802